Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
GOPS Aktualności
INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW NABYWANIA PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W świetle przepisów ustanowionych na mocy ww. ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – tj. do dnia 15 września 2014 r. Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postepowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Więcej…
 
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

W dniu 2014-05-01 weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2014.559). Ustawa wprowadza zmianę wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456-j.t.ze zm.), tj. świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Zgodnie z ww. ustawą świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

- w okresie od 1 maja 2014 r. do 31grudnia 2014 r. – 800,00 zł miesięcznie;

- w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. – 1 200,00 zł miesięcznie;

- od stycznia 2016 r. – 1 300,00 zł miesięcznie.

Ponadto ustawa wprowadza coroczną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego, a pierwsza taka waloryzacja zostanie przeprowadzone w styczniu 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia będą podejmowane z urzędu. Nie ma więc konieczności ponownego składania wniosków.

 
Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pawłosiowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań

przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pawłosiowie

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku

 
Dodatkowe wsparcie finansowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych – „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” na okres od stycznia do marca 2014 r.

Od stycznia do marca 2014 roku osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe.

W dniu 24 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U.2013.1741).

Umożliwi to kontynuowanie pomocy finansowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach rządowego programu. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi regulacjami wsparcie przysługiwało w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100,00 zł miesięcznie, a od kwietnia 2013 r. do grudnia 2013 r. w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Więcej…
 
NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH

W dniu 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

Uchwalona ustawa wprowadziła w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Szczegółowe warunki nabywania prawa do  świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku do pobrania w załączniku.

Treść załącznika

 
Podsumowanie realizacji projektu systemowego w ramach POKL „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2012 roku, przystąpił po raz czwarty do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podwyższenie statusu społecznego i zawodowego klientów GOPS w Pawłosiowie poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Do projektu przystąpiło 6 uczestników, były to osoby bezrobotne, zamieszkałe na terenie gminy Pawłosiów, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoby te zostały objęte kontraktami socjalnymi opracowanymi zgodnie z indywidualnymi problemami i potrzebami, w ramach których prowadzona była praca socjalna, uczestnicy otrzymali pomoc finansową oraz wzięli udział w szkoleniach mających na celu umożliwienie im podjęcia zatrudnienia.

W czerwcu br. uczestnicy ukończyli „Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych”, które miały na celu naukę umiejętności skutecznego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, przełamywania barier w komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności społecznych.  Odbył się również „Trening Pracy”, podczas którego uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywnego poszukiwania pracy, pisania listów motywacyjnych, CV oraz regułami zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z uczestników wziął udział w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym, które miało na celu wybranie adekwatnego do umiejętności i zainteresowań szkolenia zawodowego. Począwszy od miesiąca sierpnia odbyły się  szkolenia zawodowe: Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną – przewóz rzeczy, Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, Operator koparko-ładowarki kl. III, ABC Przedsiębiorczości z obsługą kasy fiskalnej. Dzięki szkoleniom uczestnicy uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia i uniezależnienie się od pomocy finansowej Ośrodka.

W dniu 17.12.2012 r. odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne podsumowujące projekt „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów”, w którym wzięły udział Władze Gminy oraz uczestnicy projektu. Z dniem 31.12.2012 r. realizacja projektu zostanie zakończona.

 
„Becikowe” uzależnione od dochodu !

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1 922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Osoby, których dziecko urodzi się jeszcze w tym roku, otrzymają jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka bez względu na dochód, nawet jeśli wniosek o ustalenie prawa do „becikowego” złożą po 1 stycznia 2013 r. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia11następnaostatnia »

Strona 11 z 11
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 2 Lipiec 2022        Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 697 797 553

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information