Reklama
Włączenie syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia br. mija 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach narodu polskiego.

Wzorem lat ubiegłych, dla jego przypomnienia oraz oddania hołdu i uczczenia pamięci żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione byłą na okres 1 minuty i będą emitowały dźwięk ciągły.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mają charakter ogólnokrajowy, a włączenie syren i wywieszenie flag narodowych, stanowi ich ważny akcent w przestrzeni publicznej.

 
Stypendia pomostowe dla maturzystów – Dyplom z marzeń 2015/2016

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2015/2016 organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.
Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Formularze będą aktywne do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00.

Więcej…
 
INFORMACJA

Informuję, że w dniu 31.07.2015 roku (tj. piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny

(Dzień wolny na podstawie art. 130 § 2 z dnia 26 czerwca 1974 r. ustawy Kodeks Pracy.)

z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

W dniu 12 lipca 2015 r. na boisku sportowym w Cieszacinie Wielki odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek  z terenu Gminy Pawłosiów. Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn męskich i 1 młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewczęca z Tywoni. Imprezę otworzył Prezes ZOG ZOSP RP w Pawłosiowie Wójt Gminy Mariusz Reń. Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z PSP w Jarosławiu w składzie: mł. bryg Krzysztof Kowal, kpt. Andrzej Jarosz, st. ogn.  Piotr Krzywański. Turniej drużyn męskich rozegrany został w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50  m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Suma zdobytych punktów decydowała  o zajętym miejscu.  W konkurencji młodzieżowej drużyny pożarniczej dziewczęcej odbył się bieg sztafetowy  z przeszkodami na dystansie 400 m i rozwinięcie bojowe. Klasyfikacja końcowa po zakończonych  ćwiczeniach przedstawia się następująco:

I miejsce  OSP Cieszacin Wielki z wynikiem 112,82 pkt.
II miejsce OSP Pawłosiów z wynikiem 126,62 pkt.
III miejsce OSP Kidałowice z wynikiem 126,85 pkt.
IV miejsce OSP Ożańsk z wynikiem 128,37 pkt.
V miejsce OSP Tywonia z wynikiem 137,49 pkt.
VI miejsce OSP Wierzbna z wynikiem 139,89 pkt.

Więcej…
 
Uwaga Czytelnicy

Uwaga Czytelnicy

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

czynna będzie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

 
Zaproszenie

 
PWSTE w Jarosławiu

Informacje dodatkowe i kwestionariusz osobowy

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

15.07.2015 w godz. 08.00 – 11:00 Pawłosiów 1,

16.07.201w godz. 11.00 – 14:00 Widna Góra 1,

16.07.2015 w godz. 08.00 – 11:00 Pawłosiów 5,

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.

Według prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie badań w dniu 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie:

1) 154,0 µg/m3 - stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00),

2) 154,0 µg/m3 - stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Mielcu (godz. 19.00).

Więcej…
 
Stop dopalaczom

Zaczęły się wakacje – okres, który młodzi ludzie często wykorzystują na niebezpieczne eksperymenty z używkami. Plagą ostatnich lat są dopalacze, z którymi prawo walczy, jak dotąd, bezskutecznie.

Powiat Jarosławski w ramach kampanii społecznej przygotował plakat – ostrzeżenie dla młodzieży. Bez mądrych słów i moralizowania – odsyła do internetu, zaufanego źródła wiedzy młodych osób. Powiedzcie o nim swoim dzieciom, kolegom, znajomym. Jeśli dzięki plakatowi powstrzymamy choć jednego młodego człowieka przed kupnem i spróbowaniem dopalaczy, będzie to naszym wspólnym sukcesem.

Więcej…
 
XI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  9 lipca 2015 r. o godzinie 13 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2015-2024 (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) wyrażania zgody na utworzenie Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  Jarosław – Przeworsk,
  4) wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk,
  5) cen i opłat za korzystanie z obiektów gminnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X/2015 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska

 
Jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Pawłosiów odbyła się 24 czerwca br. Głosowanie nad absolutorium dla Wójta poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z realizacji budżetu Gminy Pawłosiów za 2014 rok, a także pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Po wysłuchaniu opinii i przeprowadzonej dyskusji dotyczącej wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy Radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2014 rok Wójtowi Gminy Pawłosiów - Mariuszowi Reń.

Więcej…
 
Uwaga Rolnicy!

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego ARR.

Więcej…
 
MAŁY JUBILEUSZ

W niedzielę 21 czerwca, obok Domu Kultury w Wierzbnej odbył się „V Regionalny Przegląd Kapel Ludowych – Pawłosiów 2015”. Organizatorem przeglądu byli: Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Jarosławskiego.

W tegorocznej V edycji konkursu, przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się 10 kapel i 4 solistów z 7 powiatów województwa podkarpackiego.  Na ludowa nutę zagrały: Kapela Ludowa „Dynowianie” z Dynowa, Kapela „Pogórzanie” z Dynowa, Kapela Ludowa z Gniewczyny Trynieckiej, Kapela „Jodłowianie” z Jodłowej, Kapela „Raniżowianie” z Raniżowa, Kapela „Markowianie” z Markowej, Młodzieżowa Kapela Ludowa z Grodziska Dolnego, Młodzieżowa Kapela „Hop – Siup” z Albigowej, Kapela „Widelanie” z Widełki oraz Kapela „Swojaki” z Pawłosiowa.

Więcej…
 
Piknik Rodzinny

Słoneczna pogoda, moc wrażeń, super zabawa, uśmiech dzieci i tłum gości, to wszystko miało miejsce 14 czerwca br. na placu obok Urzędu Gminy w Pawłosiowie, gdzie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Pawłosiów i Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu finansowym ze środków Lokalnej Grupy Działania ”Z tradycją w Nowoczesność” w ramach programu Leader schemat III PROW – 2007 - 2013.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 30
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 28 Lipiec 2015        Imieniny obchodzą: Wiktor, Innocenty, Aida
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information