Reklama
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

17.12.2014 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 4, obwód 1,3,

18.12.2014 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 6, obwód 3,4.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 

UWAGA

Z racji przewidywanych przerw w dostawie energii elektrycznej w Pawłosiowie w dniu 17.12.2014 r. w godz. od 7:00 do 15:00, kontakt telefoniczny i elektroniczny z Urzędem Gminy w Pawłosiowie może być w tym czasie utrudniony. Również załatwianie części spraw bezpośrednio w urzędzie w momencie braku energii może być niemożliwe.

 
Powołano stałe komisje Rady Gminy Pawłosiów

Podczas II sesji Rady Gminy Pawłosiów, która odbyła się 12 grudnia 2014 r. zostały powołane składy osobowe  stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów. W pracach poszczególnych komisji wezmą udział następujące osoby:

Komisja Rewizyjna:

 1. Stanisław Przewrocki  - Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Nowosiad
 3. Krzysztof Drapała

Komisja Budżetowa:

 1. Jan Słoma - Przewodniczący Komisji
 2. Marta Szumińska
 3. Stanisława Jucha
 4. Łucja Kasperska
 5. Paweł Goń
 6. Stanisław Konieczny
 7. Marta Kurpiel

Komisja Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego

 1. Marian Maciałek - Przewodniczący Komisji
 2. Tadeusz Trubas
 3. Lesław Nowosiad
 4. Damian Jędruchów
 5. Dariusz Suchy
 
GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10-go listopada w Zespole Szkół w Cieszacinie Wielkim im. I. Łukasiewicza obchodziliśmy Gminne Święto Niepodległości. Na uroczystość, której gospodarzami byli Wójt Gminy Pawłosiów, Mariusz Reń oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim, Iwona Lenar, przybyli przedstawiciele powiatowych służb mundurowych, radni Gminy Pawłosiów, sołtysi i przewodniczące KGW, dyrektorzy i poczty sztandarowe szkół oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłosiów.

Więcej…
 
II sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  12 grudnia 2014 r. o godzinie 9 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się II sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów,
  2) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  3) powołania Komisji Planowania i Budżetu Rady Gminy Pawłosiów,
  4) wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania i Budżetu,
  5) powołania Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Pawłosiów,
  6) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego,
  7) obniżenia ceny 1 dt. żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok,
  8) zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr I/1/2014 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska


 
Zaproszenie

 
Zarządzenie Nr 124/2014

Zarządzenie Nr 124/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pawłosiów pn. "Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu".

 
INFORMACJA

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 24 listopada 2014 r. (poniedziałek)
Urząd Gminy będzie nieczynny.

Dzień wolny na podstawie art. 130 § 2 z dnia 26 czerwca 1974 r. ustawy Kodeks Pracy.

 

z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
Gminny Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych 2014

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pawłosiów do udziału w gminnym konkursie ozdób świątecznych okresu Bożego Narodzenia. Termin i szczegóły dotyczące konkursu w załączonym regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

Serdecznie zapraszamy

 
"Złote 10-tki Gmin Podkarpacia"

W kolejnej edycji rankingu "Aktywna Gmina Podkarpacia”, konkursie ogłoszonym przez Gazetę Codzienną Nowiny oraz Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie w kategorii kreator kapitału społecznego Gmina Pawłosiów znalazła się w pierwszej dziesiątce gmin. Celem tej inicjatywy jest prezentacja aktywności samorządów, przedsiębiorstw i mieszkańców podkarpackich gmin oraz promowanie pomysłów i działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny Podkarpacia.

Docenieni zostaliśmy za zaprezentowane przykłady aktywności oraz cenne inicjatywy społeczne, służące rozwojowi kultury, edukacji i sportu, które kształtują wyższą jakość kapitału społecznego.

Aktywna działalność samorządu i mieszkańców są najlepszym sposobem kreowania przyjaznych postaw. Wysoka jakość kapitału społecznego to szansa osiągania wspólnych korzyści.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie - Beskid Niski i Bieszczady

Ważność: 2014-11-05 godz.12:00 do 2014-11-06 godz.06:00

Przebieg: Nadal prognozuję się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków południowych.

Prawdopodobieństwo: 90 %

Uwagi: Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie organizuje Gminne Koło Teatralne. Zajęcia odbywać się będą na scenie Domu Kultury w Wierzbnej, które poprowadzi wykwalifikowany instruktor teatralny.

Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników sztuki teatralnej na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 07.11.2014 r. w Domu Kultury w Wierzbnej o godz. 16.30.

Dyrektor GOK
Zbigniew Brudek

 
LII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  7 listopada 2014 r. o godzinie 13 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się LII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiów na lata 2014-2029”.
 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłosiów  za  I półrocze 2014 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,
  5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Cieszacinie Wielkim.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIX/2014, L/2014 i LI/2014 Rady Gminy Pawłosiów.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
Warsztaty metodą decoupage

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN NABORU

 
INFORMACJA

Szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych:  30.10.2014r.

Informuję, że pierwsze posiedzenie i szkolenie  pełnych składów osobowych
Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w Gminie Pawłosiów do przeprowadzenia głosowania
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
odbędzie się w dniu
30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej  w Pawłosiowie.

 

Pełnomocnik ds. wyborów

Joanna Tomaszewska

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

28.10.2014 w godz. 07.00 – 15:00 Tywonia 1,6,7,10,

29.10.2014 w godz. 07.00 – 15:00 Tywonia 2,5,

30.10.2014 w godz. 07.00 – 15:00 Maleniska 2,3, Pawłosiów 7,

31.10.2014 w godz. 13.00 – 15:00 Pawłosiów 7

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 25
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 21 Grudzień 2014        Imieniny obchodzą: Jan, Honorata, Tomasz
Ulti Clocks content
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information