Reklama
Życzenia

 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Od 17 marca , codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie (pok. 114) będą odpłatnie wypełniać wnioski o płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe.

Wzorem lat ubiegłych wnioski obszarowe wypełniane będą również w poszczególnych miejscowościach w godzinach od 13.00 do 16.00

 • 23 kwietnia (środa) w Domu Kultury w Wierzbnej
 • 24 kwietnia (czwartek) w Domu Kultury w Ożańsku
 • 25 kwietnia (piątek) w Remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym
 • 28 kwietnia (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej w Cieszacinie Wielkim
 • 29 kwietnia (wtorek) w Domu Kultury w Kidałowicach
 • 30 kwietnia (środa) w Remizie OSP w Tywoni
Uwaga:

Rolnicy z sołectwa Wierzbna przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe powinni posiadać nowe numery działek. Wypisy z rejestru gruntów z nowymi numerami działek należy wybrać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Zapraszamy serdecznie

 
Informacja

W dniu 18 kwietnia 2014 r. (Wielki Piątek)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 12.00

Kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 11.00

 
Zaproszenie do składania zgłoszeń – katalog firm

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie funkcjonowania LGD, tj. Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica, do przesyłania zgłoszeń uprawniających LGD do zamieszczenia informacji o prowadzonej działalności w katalogu firm.


Katalog zostanie wydany przez LGD i zawierać będzie podstawowe informacje na temat danej firmy. W katalogu zostaną przedstawione firmy działające w następujących kategoriach branżowych: usługowa, transportowa, budowlana, handlowa i inne. Maksymalna ilość uczestników naboru to 4 przedsiębiorców z danej branży, działających na terenie jednej gminy, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpis do katalogu firm jest bezpłatny.

Więcej…
 
Informacja

Informujemy, iż w piątek

2 maja 2014 r.

Urząd Gminy w Pawłosiowie będzie nieczynny.

 
ZAMKNIĘTA DROGA GRANICZNA

W związku z otrzymanym pismem Starostwa Powiatowego, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, informuje mieszkańców, że w związku z wznowieniem robót drogowych przy skrzyżowaniu ulic: Chodkiewicza, Pruchnickiej i Strzeleckiej, polegającej na budowie ronda, tzw. droga graniczna od 10 kwietnia 2014 roku zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Planowane otwarcie nastąpi w lipcu 2014 roku po wybudowaniu ronda na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza, Pruchnickiej i Strzeleckiej.

Jednocześnie informuje się, że termin otwarcia drogi granicznej może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych niezależnych od wykonawcy.

 
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

26 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Cieszacinie Wielkim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

OTWP ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Młodzi ludzie nabywają znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP na szczeblu gminy był Wójt Gminy Mariusz Reń, wraz z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie.

Więcej…
 
Sejm Dzieci i Młodzieży – XX Sesja Jubileuszowa

28 marca 2014 roku w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim po raz trzeci zorganizowano debatę w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach ubiegłych uczniowie szkoły znaleźli się wśród najlepszych zespołów na Podkarpaciu i w nagrodę uczestniczyli w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbywa się w Warszawie 1 czerwca.

W roku bieżącym dyskutowano na temat: „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej”.

Na spotkanie zaproszono grono ekspertów: dyrekcję szkoły, pracowników Urzędu Gminy w Pawłosiowie, radnych, przedstawiciela organizacji pozarządowej „Z tradycją w Nowoczesność”, miejscowych przedsiębiorców, rodziców, nauczycieli, uczniów oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Uczniów reprezentowały zespoły wyłonione z poszczególnych klas. Moderatorkami debaty były uczennice klasy II gimnazjum Aleksandra  Blok i Kinga  Majewska. Regionalna telewizja – Twoja TV przygotowała filmową relację z przeprowadzonych obrad.

Więcej…
 
Festiwal Literatury dla Dzieci

Festiwal Literatury dla Dzieci obejmuje przeszło 100 spotkań i wydarzeń towarzyszących, które odbędą się w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu w 18 dni! To prawdziwe święto wszystkich małych moli książkowych potrwa od 12 maja do 1 czerwca 2014 r.

Dla dzieci przygotowano warsztaty i spotkania z autorami książek oraz ilustracji.

Będzie coś dla :

 • wielbicieli literatury skandynawskiej – Złap szwedzki trop z wyjątkowymi gośćmi ze Szwecji;
 • młodych detektywów – cykl Akademia Detektywa, w której zajęcia poprowadzą autorzy najlepszej polskiej prozy detektywistycznej;
 • młodych filozofów (Wydawnictwo Zakamarki i seria „Dzieci filozofują“);
 • tych, którzy mają poetycką duszę (warsztaty poetyckie);
 • tych, co poezji chętnie posłuchają – Mroczne czytanki po zmroku.

Poruszone zostaną bardzo ważne tematy, takie jak: prawa człowieka, patriotyzm, tolerancja. Zaprezentuje się literaturę dotykającą problemów choroby, śmierci, rozwodu, depresji. Przedstawiona też będą publikacje tak zaskakujące, że aż trudno w nie uwierzyć.

Więcej…
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Prawo do otrzymania dofinansowania mają ci pracodawcy, którzy podpisali z młodocianym pracownikiem umowę po 31 grudnia 2003 r. oraz ci, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005 – art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie może być przyznane przez Wójta Gminy Pawłosiów tylko w wypadku, gdy młodociany pracownik zamieszkuje na terenie gminy Pawłosiów. Jeśli młodociany pracownik zamieszkuje poza terenem gminy Pawłosiów, o zwrot dofinansowania należy się zwrócić do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przygotowania zawodowego, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, powinien powiadomić Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem.

Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Od 17 marca , codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie (pok. 114) będą odpłatnie wypełniać wnioski o płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe.

Wzorem lat ubiegłych wnioski obszarowe wypełniane będą również w poszczególnych miejscowościach w godzinach od 13.00 do 16.00

 • 23 kwietnia (środa) w Domu Kultury w Wierzbnej
 • 24 kwietnia (czwartek) w Domu Kultury w Ożańsku
 • 25 kwietnia (piątek) w Remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym
 • 28 kwietnia (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej w Cieszacinie Wielkim
 • 29 kwietnia (wtorek) w Domu Kultury w Kidałowicach
 • 30 kwietnia (środa) w Remizie OSP w Tywoni

Zapraszamy serdecznie

 
Warsztaty

 
Zaproszenie

 
„Tajemnica zaginionych liter”

14 marca z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie gościliśmy aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie. Artyści przedstawili dzieciom spektakl pt. „ Tajemnica zaginionych liter”.  Aktorzy stworzyli i przedstawili pełen humoru spektakl edukacyjny, w odpowiedzi na rosnącą potrzebę zachęcania najmłodszych do czytania. Starali się także uwrażliwić dzieci na potrzebę czytania i wiedzy, która za tym idzie. Bajka w pewien sposób przybliżyła widzom funkcjonowanie biblioteki oraz pokazała, że książki mają duszę. Dzieci bardzo żywo reagowały na to, co dzieje się na scenie, starały się pomóc w rozwikłaniu zagadki zaginionych liter. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami a całe widowisko przebiegło w miłej atmosferze, pełnej zaangażowania bohaterów oraz widowni.

 
INFORMACJA dotycząca uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Pawłosiów w 2014 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t. ze zm.),
 • Uchwała Nr XLIII/873/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku  lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014 w województwie podkarpackim,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego na terenie województwa podkarpackiego.

Opłaty:

Wydanie zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 30 złotych.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie do dnia 02.04.2014 r., pok. nr 106.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 16 622 03 77

Do obsiewu zakontraktowanej plantacji producent ma obowiązek użycia wyłącznie nasion kwalifikowanych zakupionych u kontraktującego. Uprawa może być prowadzona wyłącznie w czystym siewie.

 

 
Pismo Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu

„Jarosławskie Potyczki Ortograficzne"

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 21
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2014        Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
Ulti Clocks content
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information