Reklama
INFORMACJA

W dniu 19 kwietnia na terenie naszej Gminy odbędą się wybory na Sołtysa oraz Członków Rad Sołeckich. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Obwody głosowania, siedziba Sołeckich Komisji Wyborczych
oraz godziny przeprowadzenia wyborów przedstawiają się następująco:

Granice obwodu głosowania  (Sołectwo)

Siedziba  Sołeckiej Komisji Wyborczej

Godzina

Pawłosiów

Świetlica Wiejska w Pawłosiowie

9:00 - 14:00

Widna Góra

Zespół Szkół w Pawłosiowie

9:00 - 14:00

Kidałowice

Świetlica Wiejska w Kidałowicach

9:00 - 16:00

Maleniska

Świetlica Wiejska w Maleniskach

9:00 - 14:00

Szczytna

Świetlica Wiejska w Szczytnej

9:00 - 14:00

Tywonia

Szkoła Podstawowa w Tywoni

9:00 - 14:00

Cieszacin Wielki

Świetlica Wiejska w Cieszacinie Wielkim

8:00 - 14:00

Cieszacin Mały

Remizo-Świetlica w Cieszacinie Małym

9:00 - 14:00

Wierzbna

Zespół Szkół w Wierzbnej

7:00 - 14:00

Ożańsk

Centrum Kultury w Ożańsku

8:00 - 16:00


 

Kandydaci na Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich zarejestrowanych
w poszczególnych sołectwach – link kliknij.

Informacja o sposobie głosowania – link kliknij.

 
Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
(Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.

 
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Cieszacinie Wielkim odbyły się kolejne gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Celem turnieju  było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności  popularyzowania wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Więcej…
 
Głosowanie na najlepszą stronę internetową

Ruszyła kolejna edycja rankingu na najlepszą stronę samorządową w którym bierze udział Urząd Gminy Pawłosiów. Serdecznie zapraszamy do oddania głosu na naszą stronę internetową pod adresem: http://podkarpacie.media.pl/index.php/gosuj-w-rankingu-2015/131-ranking-stron-internetowych/382-kategoria-gmina

Jeden użytkownik może oddać jeden głos raz na 30 min.

Dziękujemy za oddane głosy.

 
INFORMACJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z przebudową drogi Nr 1825R Wierzbna - Maleniska (Parcelacja) od km 0+000 do km 1+800 w dniach od 13.04.2015 r. do 17.04.2015 r. może nastąpić zamknięcie drogi odcinkami dla ruchu. Objazd do miejscowości Wierzbna od Tywoni lub od drogi krajowej Nr-4.

 
UWAGA - TRENING

Informuje się mieszkańców Gminy Pawłosiów, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku zostanie przeprowadzony  wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania z głośnym użyciem syren alarmowych.

Uruchomienie syren alarmowych nastąpi:

- godz. 14:00 - sygnał alarmowy "ogłoszenie alarmu" (dźwięk modulowany w okresie 3 min),

- godz. 14:15- sygnał alarmowy "odwołanie alarmu" (dźwięk ciągły w okresie 3 min).

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 02 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 02 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

13.04.2015 w godz. 06.00 – 19:30 Ożańsk 4, 5, Ożańsk - Tłocznia gazu,,

13.04.2015 w godz. 06.00 – 08:00, 17.00 - 19:30 Ożańsk 1, 2,

14.04.2015 w godz. 07:00 - 15:00 Wierzbna 1-obwód 1, 2, 3.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Życzenia Wielkanocne

 
Podwórko NIVEA w Cieszacinie Małym

Budowa placu zabaw w Cieszacinie Małym została zgłoszona do Konkursu ,,Podwórko NIVEA”.

Kolejnym etapem konkursu jest głosowanie na naszą lokalizację w dniach od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r do godziny 23:59:59 odbędzie się pierwsza tura głosowania internautów za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko mająca na celu wyłonienie 20 zwycięskich lokalizacji pośród lokalizacji biorących udział w konkursie opublikowanych przez organizatora na stronie www.nivea.pl/podworko (etap I konkursu).

W wyniku głosowania w Etapie I Konkursu wyłonionych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji.

Wyniki Etapu I Konkursu zostaną opublikowane w dniu 01.05.2015 r.

Od dnia 1 maja 2015 r. do 31 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 odbędzie się druga tura głosowania za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko mająca na celu wyłonienie kolejnych 20 zwycięskich lokalizacji. Wyniki etapu II Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.nivea.pl/podworko w dniu 01.06.2015 r.

Więcej…
 
BIULETYN NR 1/2015

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 1/2015
 
VII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  8 kwietnia 2015 r. o godzinie 14 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2015-2024 (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) zaciągnięcia pożyczki pomostowej krótkoterminowej,
  4)
  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr V/2015 i Nr VI/2015 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska

 
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

 
Wyniki konkursu z naboru wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Pawłosiów w 2015 roku.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu z naboru wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Pawłosiów w 2015 roku.

 
Informacja dotycząca uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Pawłosiów w 2015 roku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t. ze zm.),
 • Uchwała Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego na terenie województwa podkarpackiego.

Opłaty:

Wydanie zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 30 złotych.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie do dnia 15.04.2015 r., pok. nr 106.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 16 622 03 77

Do obsiewu zakontraktowanej plantacji producent ma obowiązek użycia wyłącznie nasion kwalifikowanych zakupionych u kontraktującego. Uprawa może być prowadzona wyłącznie w czystym siewie.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 28
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2015        Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
Ulti Clocks content
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information