Reklama
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

w sprawie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w Gminie Pawłosiów
w zawiązku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.

Informuję, że w dniu 12 października o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego komisji.
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
 4. Ustalenie zadań komisji do dnia wyborów, w tym związanych z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
 5. Szkolenie członków komisji (zapoznanie z wybranymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz wytycznymi PKW.
 6. Sprawy różne.

 

Wójt Gminy Pawłosiów

Mariusz Reń

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 
INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU LOSOWANIA

SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Więcej…
 
Rada Gminy wybrała ławników sądowych

W dniu 29 września br. podczas sesji Rady Gminy Pawłosiów odbyły się wybory ławników na kadencję 2016 - 2019.  Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w głosowaniu tajnym wybrano Panią Joannę Podolak – Słoma oraz Panią Mariolę Tabin.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: 2015-09-25 godz.07:00 do 2015-09-26 godz.24:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi oraz burzami. Prognozowana suma opadu wyniesie w pierwszej dobie od 40 mm do 60 mm, lokalnie łącznie z silnym opadem konwekcyjnym do 120 mm. Podczas drugiej doby prognozowana wysokość opadów wyniesie od 30 mm do 50 mm, lokalnie łącznie z silnym opadem konwekcyjnym do 100 mm. Opady deszczu o największym natężeniu występować będą w subregionie Beskid Niski Bieszczady oraz na wschodzie województwa.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Więcej…
 
Konsultacje społeczne w zakresie LSR

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez wypełnienie ankiety oraz fiszki projektu, które zostaną wykorzystane przy opracowaniu LSR na lata 2014 – 2020.

Ankietę można uzupełnić elektronicznie i odesłać na adres poczty mailowej LGD: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w formie papierowej na adres: ul Kościuszki 26, 37-500 Jarosław. Pobraną i uzupełniona fiszkę projektu należy przesłać na adres biura LGD.

Więcej…
 
INFORMACJA

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr P1617R Kańczuga - Jarosław w km od 8+780 do 11+310 w miejscowości Kisielów, gm. Zarzecze w dniach 23-24 września w godzinach od 07:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi Nr P1617R Kańczuga - Jarosław w km od 8+780 do 11+310 w miejscowości Kisielów.

 
ZŁOTE GODY

Małżonkowie Państwo Zofia i Tadeusz Chrobak z Pawłosiowa,

obchodzili 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Z tej wyjątkowej okazji Dostojnych Jubilatów odwiedził Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, który wręczył list gratulacyjny i kwiaty wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz długich i spokojnych lat życia. Wójt podziękował za przykład, jaki dali obecnym i przyszłym pokoleniom swoim zgodnym, pełnym życzliwości życiem.

Szanownym Jubilatom  gratulujemy tak długiego stażu małżeńskiego, życząc doczekania w zdrowiu kolejnych rocznic i jubileuszy.

Więcej…
 
XIII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  29 września 2015 r. o godzinie 13 30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) opłat za udostępnienie obiektów gminnych,
  2) zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 (opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników).
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII/2015 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Wiceprzewodnicząca Rady
Łucja Kasperska

 
Bezpłatne badanie słuchu

 
DIAMENTOWE GODY

Małżonkowie Państwo Anna i Zdzisław Niemczyccy z Malenisk, obchodzili we wrześniu br. 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Z tej okazji Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń odwiedził  Dostojnych Jubilatów, wręczając list gratulacyjny, upominki oraz kwiaty. Składając wyrazy szacunku i uznania za długoletnie pożycie małżeńskie, Wójt złożył gorące życzenia dobrego zdrowia, radości oraz  wszelkiej pomyślności.
Pani Anna  ma 82 lata, a Pan Zdzisław 85. Od wielu lat zamieszkują w miejscowości Maleniska. Ślub wzięli w 1955 r. w Przemyślu. Są rodzicami sześciorga dzieci i dziadkami czternaściorga wnucząt.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Silny wiatr

Obszar: Województwo podkarpackie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: 2015-09-16 godz. 12:00 do 2015-09-17 godz. 21:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości wiatru do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z kierunków południowych.

Prawdopodobieństwo: 85%

Więcej…
 
ŚWIĘTO LOTNIKÓW

W niedzielę, 13 września uczczono pamięć polskich lotników, którzy zginęli nad Pawłosiowem, w wojnie obronnej z niemieckim najeźdźcą w 1939 roku.

Mieszkańcy Gminy Pawłosiów, samorządowcy, nauczyciele i młodzież, strażacy ochotnicy, harcerze, kombatanci i przedstawiciele sybiraków, uczestnicząc licznie w niedzielnej uroczystości potwierdzili, że „Święto Lotników” jest dla Nich ważnym wydarzeniem. To święto upamiętniające męstwo polskich żołnierzy, a zarazem „żywa” lekcja historii kształtująca postawę patriotyczną, w szczególności młodego pokolenia.

Więcej…
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie informuje, że z dniem 1 listopada 2015 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, trwający do 31 października 2016 r. W związku z tym od 1 września 2014 r. prowadzony jest nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2015/2016. Wszyscy zasiłkobiorcy pobierający świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy, w tutejszym ośrodku powinni złożyć wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 101).

Więcej…
 
ROSNĄ KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJACE DO ZASIŁKU RODZINNEGO I NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA

Od 1 listopada 2015 r. wzrosną o 100,00 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, które obecnie wynosi 574,00 zł netto na osobę w rodzinie, w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 będzie wynosiło 674,00 zł na osobę w rodzinie. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664,00 zł do kwoty 764,00 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664,00 zł do 764,00 zł. Bez zmian pozostanie jedynie kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922,00 zł.

Więcej…
 
Nowe świadczenie rodzinne – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.  Uchwalona ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. i wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Więcej…
 
„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

W dniu  2015-07-03 Prezydent podpisał korzystną dla wielu rodzin ustawę „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z ustawą, rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych, lecz będą je otrzymywać pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 32
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 6 Październik 2015        Imieniny obchodzą: Mirella, Marek, Sergiusz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information