Reklama
Konsultacje społeczne
Koronawirus

Menu główne
Wybory
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Organizacje Pożytku Publicznego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Pawłosiów

W dniu 4.02.2023 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie odbył się turniej w tenisie stołowym o puchar Wójta Gminy Pawłosiów. Była to kolejna edycja turnieju zapoczątkowana w 2013 roku.

Organizatorami zawodów byli Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie Zbigniew Brudek. Zawody prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Arkadiusz Zawalski i Paweł Drabik.

Więcej…
 
Zwrot podatku VAT na gaz ziemny zakupiony w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Więcej…
 
Dystrybucja węgla w 2023 r.

Informuję się mieszkańców uprawnionych do zakupu węgla w cenie preferencyjnej, że od dnia 25.01.2023 r. węgiel w cenie 1850,00 zł za tonę będzie mogła nabyć każda osoba, która wcześniej złożyła wniosek o zakup.

W pokoju nr 110, I piętro wystawiane są faktury za zakup węgla. Płatności należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do  13.00 - płatność gotówką lub kartą.

Dystrybucję węgla prowadzą następujące składy:

 1. Skład węgla Jacek Kulikowski Maleniska 62A, 37-500 Jarosław dla miejscowości: Pawłosiów, Maleniska, Szczytna, Kidałowice oraz Widna Góra.
 2. Skład węgla Dariusz Jedynak, Wierzbna 241, 37 – 500 Jarosław dla miejscowości: Ożańsk, Wierzbna, Tywonia, Cieszacin Mały oraz Cieszacin Wielki.

Na składach dostępny jest węgiel gatunku orzech oraz groszek.

 
Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci oraz Dzień Dziadka, to święta pełne uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Jest to doskonała okazja do tego, aby pokazać naszym dziadkom i babciom, jak cenni są dla nas, jak mocno ich kochamy i szanujemy. Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem i miłością.

W niedzielne popołudnie Wójt Gminy Pawłosiów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury z okazji tego święta, zorganizowali „Koncert Kolęd”. W Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie, w świątecznie wystrojonej sali dla naszych seniorów zaśpiewał zespół wokalny „WYŚPIEWANI”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłosiowie. Gościnnie wystąpiła Kasia Czarny oraz pan Kamil Trelka akompaniujący na instrumencie klawiszowym. Zespół od 2021 roku prowadzi pani Monika Lechończak. Każdy pięknie wykonany utwór został nagrodzony gromkimi brawami.

Więcej…
 
LI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 26 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się LI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata  2022-2030,
  2) przyjęcia  „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Pawłosiów na lata 2023-2026”,
  3) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz zasad zwrotu wydatków z zakresu realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5) zmiany uchwały własnej Nr L/304/2023 Rady Gminy Pawłosiów z dnia  11 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),  
  6) zmiany uchwały własnej Nr L/305/2023 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  7) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  8) zmian w budżecie gminy na 2023 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIX/2022 Rady Gminy Pawłosiów.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr L/2023 Rady Gminy Pawłosiów.
 6. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
XXIII Przegląd Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 15 stycznia, w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła odbył się „XXIII  Regionalny Przegląd  Grup Śpiewaczych”. Na scenie zaprezentowało się 15 zespołów z powiatów: przeworskiego, lubaczowskiego i jarosławskiego. Zespoły zaprezentowały około trzydziestu w większości starych, zapomnianych kolęd i pastorałek o tematyce religijnej i świeckiej, kolęd dla gospodarza i gospodyni, kolęd dla panny. Przegląd poprzedziła uroczysta msza święta w intencji jego uczestników, którą odprawili ks. proboszcz Tadeusz Urban, ks. prałat Jan Jagustyn oraz ks. wikariusz Stanisław Sygnarowski, przy oprawie muzycznej zespołów biorących udział w tegorocznej imprezie. Prezentacjom konkursowym przysłuchiwał się Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń wraz z przedstawicielami pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, radni gminy na czele z przewodniczącym Marianem Maciałek, oraz mieszkańcy Pawłosiowa. Swoją obecnością zaszczyciła wicemarszałek województwa podkarpackiego pani Anna Huk.

Więcej…
 
Koncert Kolęd z okazji Dnia Babci i Dziadka

 
Turniej Tenisa Stołowego

Regulamin turnieju

 
Informacja

31 stycznia 2023 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022, a także dokonania przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy uiścić w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2023 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto – Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 20124025711111000033422789 z dopiskiem – opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
23 Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki"

 
Ferie w bibliotece

 
Ferie w Bibliotece

 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

13.01.2023 w godz. 11.00 - 16.00 - Widna Góra 3 obwód 4

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Budżet gminy na 2023 rok przyjęty jednogłośnie

W dniu 28 grudnia 2022 r. odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Pawłosiów. Było to jedno z ważniejszych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia budżetu na 2023 rok określającego dochody i wydatki Gminy Pawłosiów. Wcześniej projekt budżetu poparły stałe komisje Rady, a Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała go pozytywnie oceniając jego zgodność z prawem pod kątem formalnym oraz rachunkowym. Uchwała budżetowa została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Więcej…
 
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 108
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024        Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 725 671 410

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information