Reklama
Konsultacje społeczne
Koronawirus

Menu główne
Wybory
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Organizacje Pożytku Publicznego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

20.07.2023 w godz. 07.00 - 13.00 - Kidałowice 1.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Stypendia pomostowe

 
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za rok 2022 dla Wójta Gminy Pawłosiów

W środę, 28 czerwca 2023 r. odbyła się jedna z ważniejszych sesji Rady Gminy Pawłosiów, na której Wójt Gminy Mariusz Reń otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za rok 2022. Wcześniej Wójt zaprezentował raport o stanie gminy za ubiegły rok, będący podsumowaniem jego działalności i podległych mu jednostek organizacyjnych. Następnie radni zapoznali się pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy, a także pozytywną opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Więcej…
 
80 rocznica śmierci rodziny Czerwonków

20 czerwca 2023 r. w Pawłosiowie odbyła się uroczystość upamiętniająca stracenie rodziny Czerwonków przez niemieckich najeźdźców. Powodem wydanego na nich wyroku śmierci było ukrywanie dzieci pochodzenia żydowskiego. Egzekucja odbyła się w obecności mieszkańców Pawłosiowa.

W osiemdziesiątą rocznicę tragicznych wydarzeń, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Przewodniczący Rady Gminy Pawłosiów Marian Maciałek oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie Bogumiła Fleszar wraz z uczniami, złożyli kwiaty na pomniku, w miejscu stracenia rodziny. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół, odbyła się akademia upamiętniająca te tragiczne wydarzenia, przygotowana przez nauczycieli i uczniów szkoły w Pawłosiowie.

Więcej…
 
XI Regionalny Przegląd Kapel Ludowych – Pawłosiów 2023

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych to cykliczna impreza plenerowa promująca dorobek kulturalny naszego regionu. Na placu przy Urzędzie Gminy w Pawłosiowie 18 czerwca 2023 r. licznie zebrani miłośnicy muzyki ludowej usłyszeli prezentacje dziewięciu kapel. Kapele zaprezentowały repertuar, który był przed laty grany na weselach wiejskich i potańcówkach w regionie podkarpackim. Po zakończonej części konkursowej, przy dźwiękach muzyki ludowej w wykonaniu kapel, odbyła się potańcówka jak za dawnych lat.

Więcej…
 
XI Regionalny Przegląd Kapel Ludowych

 
LVI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 28 czerwca 2023 r. o godzinie 13.00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2022.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Pawłosiów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2022 rok oraz informacji o stanie  mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Pawłosiów za 2022 rok,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów  z wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2022 rok,
  3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  4) zmian w budżecie gminy na 2023 rok (przed podjęciem  uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) ustanowienia służebności gruntowej (przed podjęciem  uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu  oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego).
 7. Raport z wykonania programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Pawłosiów za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 9. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2021 – 2025.
 10. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Pawłosiów”.
 11. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIV/2023 Rady Gminy Pawłosiów.
 12. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LV/2023 Rady Gminy Pawłosiów.
 13. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 14. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 17.06.2023 r.

Organizator biegu terenowego GALICYA TRAIL 2023 Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół informuje o niewielkich utrudnieniach w ruchu drogowym, które mogą wystąpić w okolicach miejsca biegu w dniu 17.06.2023 r. /sobota/ na drodze gminnej:

111604R "Ścieżki" w następujących godzinach: 09.00 - 13.00

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Prezes Zarządu
Jacek Maślanka

 
Informacja

Wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111602R Tywonia – Wierzbna km 0+996 - 1+ 995” informuje, że w związku z prowadzonymi robotami drogowym planuje się wyłączenie drogi z ruchu w dniach od 13 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r., w godzinach 7:00 do 17:00.

 
Rusza kolejna edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jaki jest cel takich inicjatyw? Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Więcej…
 
Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów"

W dniu 16 maja br. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.podkarpackie.pl:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-ngo-wysokich-lotow

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca br.

 
Gminny Dzień Dziecka w Wierzbnej

Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Dziecka w Gminie Pawłosiów, była wspaniała impreza, która odbyła się 2 czerwca br. obok  Domu Kultury w Wierzbnej.

Uroczystość rozpoczęła inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Rzepka”, którą dla swoich pociech na scenie zaprezentowali rodzice. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, a aktorzy zostali okrzyknięci grupą teatralną pod nazwą „Kochani Rodzice”.

Wójt gminy Mariusz Reń złożył dzieciom z okazji ich święta gorące życzenia oraz zachęcił grupę rodziców do kontynuowania działalności teatralnej.

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 07.03.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem oraz ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych oraz gruntów mienia wiejskiego Gminy Pawłosiów, podaje się do publicznej wiadomości informacje o sprzedaży drewna gatunku akacja, dąb, jesion, sosna, grab, drobnica oraz drewno wielkowymiarowe (kłoda - 10 m dł. 51 cm śr.) pozyskanego z lasu gminnego w miejscowości Kidałowice:.

 
Gminny Dzień Dziecka w Pawłosiowie

Kolejna impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się w dniu 1 czerwca dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów Zespołu Szkół w Pawłosiowie i Szkoły Podstawowej w Kidałowicach.

Wójt Gminy Pawłosiów wraz z jednostkami organizacyjnymi, Dyrektorem Zespołu Szkół w Pawłosiowie oraz z Radą Rodziców, przygotowali wspaniałą imprezę. Rozpoczął ją występ dzieci punktu przedszkolnego (3-4 latki) oraz oddziału przedszkolnego (5-6 latki). Na scenie zaprezentowały się również dzieci klas 1-3 z przedstawieniem „Rzepka”. Pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych przygotowali wiele warsztatów oraz gry i zabawy. Na boisku szkolnym nie zabrakło współzawodnictwa sportowego. Strażacy z miejscowej jednostki OSP udostępnili do obejrzenia bojowy wóz strażacki wraz z jego wyposażeniem. Do dyspozycji dzieci były dmuchane zjeżdżalnie, a Kubuś Puchatek częstował słodyczami i pozował do pamiątkowych zdjęć.

Więcej…
 
Życzenia

 
Dzień Dziecka w Cieszacinie Wielkim

W dniu 30 maja w Cieszacinie Wielkim odbyła się pierwsza z trzech imprez zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem był Wójt Gminy Pawłosiów wraz z Dyrektorem i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną. Dzieci skorzystały z urządzeń zabawowych, przejażdżek konnych, licznych gier i zabaw animowanych przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Imprezę rozpoczął występ muzyczny najmłodszej grupy dzieci. Na płycie boiska sportowego zostały przygotowane liczne atrakcje: strzelanie z łuku, samodzielne robienie wachlarzy i bransoletek, zgaduj zgadula, zajęcia ruchowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie buziek według wybranych wzorów. Za uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały upominki, a Miś Puchatek spacerując pomiędzy uczestnikami częstował cukierkami i pozował do pamiątkowych zdjęć

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 108
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024        Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 725 671 410

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information