Reklama
Konsultacje społeczne
Koronawirus

Menu główne
Wybory
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Organizacje Pożytku Publicznego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu „Ozdoba Choinkowa”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Gminie Pawłosiów jak co roku został zorganizowany konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę Choinkową”. Konkurs zorganizowany przez Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Reń i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie był adresowany do czterech grup wiekowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie „Ozdoby Choinkowej”– forma i technika dowolna. Przy ocenie i nagradzaniu prac brane były pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność oraz estetyka wykonania.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej uczestników, powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych oraz przedstawienie własnej wizji i nastroju Świąt Bożego Narodzenia. W konkursie wzięło udział 122 osoby w różnym wieku.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej, do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania tj. „Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pawłosiów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz do innych placówek celem realizacji obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty”.

 
DYSTRYBUCJA WĘGLA W PREFERENCYJNEJ CENIE

Informuje się mieszkańców, że od dnia 05.12.2022 r. dostępny jest węgiel dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Cena w Gminie Pawłosiów została ustalona na poziomie 1850 zł za 1 tonę. Transport surowca ze składu do gospodarstwa domowego mieszkaniec może zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z transportu zapewnionego przez skład w kwocie 50 zł za kurs do 10 km i 100 zł powyżej 10 km.

Osoby uprawnione do zakupu węgla zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy o możliwości zakupu. Kontakt następuje według kolejności w jakiej były składane wnioski.

Więcej…
 
Wizyta Św. Mikołaja w szkołach.

Święty Mikołaj znany jest przede wszystkim jako wielki przyjaciel dzieci, który co roku obdarowuje je wspaniałymi prezentami. W naszych szkołach wszyscy uczniowie zasłużyli na prezenty. Potwierdził to Św. Mikołaj, który początkiem grudnia, w towarzystwie Wójta Mariusza Reń odwiedził placówki oświatowe z terenu gminy, przynosząc ze sobą wypełniony po brzegi worek z prezentami. W salach lekcyjnych wiodącym kolorem był czerwony. Od samego rana po korytarzach szkolnych przemieszczali się uczniowie ubrani na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach.

Więcej…
 
Święty Mikołaj w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie

5 grudnia br. do Centrum Aktywności Lokalnej zawitał specjalny gość z dalekiej  Laponii.  W ciekawie przygotowanej scenerii pełnej błyszczących bombek i lampek z niecierpliwością na to niepowtarzalne spotkanie oczekiwali najmłodsi mieszkańcy gminy. Późnym popołudniem budynek Centrum Aktywności Lokalnej rozbrzmiewał gwarem i śmiechem dzieci, dla których zostały przygotowane animacje. Były tańce, malowanie twarzy, a bajkowy bohater - Kubuś Puchatek częstował słodyczami.

Więcej…
 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

09.12.2022 w godz. 11.00 - 14.00 - Pawłosiów obwód 3, 6

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
XLVIII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 12 grudnia 2022 r. o godzinie 12:30
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2021-2027,
  2) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłosiów,
  3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pawłosiowie (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  6) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za I półrocze 2022 r.
 5. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłosiów za rok szkolny 2021/2022.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLV/2022  Rady Gminy Pawłosiów.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVI/2022  Rady Gminy Pawłosiów.
 9. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVII/2022  Rady Gminy Pawłosiów.
 10. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Przerwa w dostawie eergii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

06.12.2022 w godz. 08.00 - 13.00 - Pawłosiów obwód 2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pawłosiów pn. "Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pawłosiów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz do innych placówek celem realizacji obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty"

 
Warsztaty florystyczne

 
Zaproszenie

Wójt Gminy Pawłosiów i Gminny Ośrodek Kultury

zapraszają

do udziału w konkursie „Najładniejsza Ozdoba Choinkowa”

Więcej…
 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

02.12.2022 w godz. 07.00 - 11.00 - Pawłosiów obwód 3, 6

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Podziękowanie

 
XLVII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 24 listopada 2022 r. o godzinie 14:00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Mikołaj w Pawłosiowie

 
Przyłącz się do walki z nowotworami krwi

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 108
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024        Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 725 671 410

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information