Reklama
Koronawirus
Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XIII Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 28 listopada 2019 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na rok 2019 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2)
  upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy  2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji”,
  3) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
  4) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  5) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  6) uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas  dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Cieszacinie Wielkim prowadzonych w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim,
  7) uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego  Publicznego Gimnazjum w Pawłosiowie prowadzonych w Szkole Podstawowej  im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół w Pawłosiowie,
  8) uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Wierzbnej prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej.
 4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za I półrocze 2019 r.
 5. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłosiów za rok  szkolny  2018/2019.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XI/2019  Rady Gminy.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII/2019  Rady Gminy.
 9. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 10. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń  i  Dyrektor GOK Zbigniew Brudek

zapraszają

do udziału w konkursie na „Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”

Szanowni mieszkańcy Gminy Pawłosiów!

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Zapraszamy Państwa zatem do udziału w konkursie świątecznym, Najładniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowaktóra ozdobi tegoroczną choinkę w Waszym domu.

Więcej…
 
„Wstańcie, Chodźmy!” - XIX Dzień Papieski

Początkiem listopada br. społeczność szkolna Zespołu Szkół w Pawłosiowie przygotowała uroczyste obchody XIX Dnia Papieskiego. W pięknej akademii uczniowie przypomnieli postać i nauczanie polskiego papieża św. Jana Pawła II.

Wójt Mariusz Reń wręczył uczniom klasy drugiej legitymacje Kustosza Zbioru Pamiątek Papieskich, a uczniom klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie oraz Filialnej w Kidałowicach „Teczki serdecznej pamięci”. Ogólnopolski projekt pod tym hasłem realizowany jest w szkole w Pawłosiowie już od 2014 r. i  zachęca dzieci do gromadzenia pamiątek pontyfikatu św. Jana Pawła II. Dzięki tej akcji powstają rodzinne zbiory ,,papaliów”, a postać naszego Wielkiego Rodaka jest stale obecna w naszym życiu.

Więcej…
 
Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie.

Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Więcej…
 
Obchody Święta Niepodległości w Gminie Pawłosiów

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów Święta Niepodległości w Wierzbnej, mieszkańcy Gminy Pawłosiów uczcili pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Więcej…
 
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu

Komunikat nr 1/19 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 08.11.2019 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wierzbna zaopatrującego miejscowości: Wierzbna, Ożańsk, Maleniska, Tywonia, Szczytna, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, odbiorców budynków mieszkalnych w Pawłosiowie - nr 430, 430 a, 430 b, 430 c, 430 d, odbiorców budynków mieszkalnych w Jarosławiu przy ul. Krakowskiej, ul. Szczytniańskiej.

 
KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Pawłosiowie
zawiadamia

W dniach od 07.11.2019 r. do 13.11.2019 r. zostanie przeprowadzona dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach: MALENISKA, SZCZYTNA, TYWONIA, CIESZACIN WIELKI, CIESZACIN MAŁY, WIERZBNA, OŻAŃSK. W związku z tym, mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia. Prosimy o ograniczenie poboru wody. W czasie trwania płukania sieci może pojawić się w domowym przyłączu zanieczyszczona woda i wyraźny zapach chloru.

 
Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

12.11.2019 w godz. 07.30 - 12.00 - Pawłosiów 7

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
,,Strefa aktywności w Gminie Pawłosiów-bezpiecznie i zdrowo”

Projekt dofinansowany  przez Fundację BGK w Konkursie ,,Moja Mała Ojczyzna”

Gmina otrzymała dofinansowanie na rowerowy plac manewrowy.

 

Gmina Pawłosiów znalazła się wśród 30 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Fundacji BGK w ramach Programu Moja  Mała Ojczyzna.

Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na stworzenie rowerowego placu manewrowego w Pawłosiowie.

Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy będą nie tylko uczyć się jazdy na rowerze w bezpiecznym miejscu, ale również poznawać zasady ruchu drogowego. Ustawione znaki drogowe i wyznaczone pasy ruchu będą doskonałą symulacją zasad panujących na drodze.

Więcej…
 
INFORMACJA

Informuję, że w dniu 2 listopada 2019 r. (sobota)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej będzie nieczynny.

Sekretarz Gminy
Joanna Tomaszewska

 
INFORMACJA

UWAGA !!

W dniu 30 października 2019 r. (środa) w godz. od 7:30 do 13:00 w Pawłosiowie przewidywane są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kontakt telefoniczny i elektroniczny z Urzędem Gminy może być w tym czasie utrudniony.

Również załatwianie części spraw bezpośrednio w urzędzie w momencie braku energii może być niemożliwe.

Kasa Urzędu Gminy w Pawłosiowie będzie nieczynna.

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie NR 0050.67.2019 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

26.10.2019 w godz. 05.30 - 07.30 - Pawłosiów 6

26.10.2019 w godz. 06.30 - 18.30 - Pawłosiów SPO

26.10.2019 w godz. 17.00 - 19.30 - Pawłosiów 6

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pow/180400

 

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/okr/58

 
XI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 18 października 2019 r. o godzinie 13:30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na rok 2019 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na  2019 rok,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów,
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  5) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Cieszacinie Wielkim prowadzonych w Szkole Podstawowej  im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim,
  6) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Pawłosiowie prowadzonych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół w Pawłosiowie,
  7) stwierdzenia zakończenia działalności klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  w Wierzbnej prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej,
  8) realizacji przez Gminę Pawłosiów we współpracy z Gminą Miejską Jarosław projektów parasolowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III CZYSTA ENERGIA, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji,
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X/2019  Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 74
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 11 Sierpień 2020        Imieniny obchodzą: Luiza, Zuzanna, Włodzimierz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 14.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information