Reklama
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

30.09.2017 r. upływa termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2017.

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie w kasie Urzędu Gminy (pok. 114) lub na  konto: Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 2012 4025 7111 1100 0033 4227 89 z dopiskiemopłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
78 Rocznica Śmierci Lotników nad Pawłosiowem

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi na liniach SN i nN wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

10.09.2017 w godz. 16.00 - 19.00 Pawłosiów (Konstantynówka, Mokra),

11.09.2017 w godz. 05.30 - 08.00 Cieszacin Wielki 2,

11.09.2017 w godz. 06.30 - 09.00 Cieszacin Wielki 3, 4,

11.09.2017 w godz. 07.30 - 13.00 Kidałowice 1,

11.09.2017 w godz. 17.30 - 20.00 Cieszacin Wielki 2, 3,

11.09.2017 w godz. 18.30 - 21.00 Cieszacin Wielki 4,

12.09.2017 w godz. 16.00 - 19.00 Pawłosiów (Konstantynówka, Mokra).

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Informacja ARiMR

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Ogłoszenia: "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej".

 
Gminne Święto Plonów

W niedzielne popołudnie, 27 sierpnia br. w Wierzbnej, miały miejsce gminne uroczystości dożynkowe. Tegoroczne obchody rozpoczęła dziękczynna Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzbnej, której przewodniczył ks. proboszcz Wiesław Dziwik w asyście ks. dziekana Jana Jagustyna, ks. mjr Grzegorza Bechta oraz ks. proboszcza Jacka Czerkasa.

Po poświęceniu wieńców uwitych z tegorocznych plonów, barwny korowód prowadzony przez kapelę ludową przemaszerował na plac obok Domu Kultury w Wierzbnej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Więcej…
 
Dożynki Gminne

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi na liniach SN i nN wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

28.08.2017 w godz. 05.30 - 09.00 Maleniska 1

28.08.2017 w godz. 18.30 - 22.00 Maleniska 1

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
PODSUMOWANIE KONKURSU CZYTELNICZEGO

17 sierpnia 2017 roku w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Pawłosiowie odbyło się podsumowanie konkursu czytelniczego NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU”. Udział w nim wzięli czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie oraz gminnych bibliotek filialnych w Cieszacinie Wielkim i w Wierzbnej. Uczestnicy konkursu, którzy przeczytali największą liczbę książek, otrzymali z rąk Wójta Mariusza Reń i Sekretarz Joanny Tomaszewskiej nagrody książkowe oraz niespodzianki.

Więcej…
 
XXXX sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 13:30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXXX sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Cieszacinie Wielkim (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  3) zbycia nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Planowania i Budżetu),
  4) Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pawłosiów na lata 2015 - 2020.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII i Nr XXXIX Rady Gminy Pawłosiów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Wiceprzewodnicząca Rady
Łucja Kasperska

 
INFORMACJA

UWAGA !!

W dniu 22.08.2017 r. w godz. od 7:30 do 15:00 w Pawłosiowie przewidywane są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kontakt telefoniczny i elektroniczny z Urzędem Gminy może być w tym czasie utrudniony.

Również załatwianie części spraw bezpośrednio w urzędzie w momencie braku energii może być niemożliwe.

Kasa Urzędu Gminy w Pawłosiowie będzie nieczynna.

 
Informacja

Informuję, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej będą nieczynne.


Wójt Gminy Pawłosiów

Mariusz Reń

Informuję, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy będzie nieczynny.

oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej będą nieczynne.

Wójt Gminy Pawłosiów
Mariusz Reń

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi na liniach SN, nn i nN wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

17.08.2017 w godz. 05.30 - 09.00 Cieszacin Wielki 1, 2, 3, 4, 5, Cieszacin Mały 1, 2, MOP Pawłosiów

17.08.2017 w godz. 07.30 - 15.00 Pawłosiów 5 - obwód 1, 2

17.08.2017 w godz. 17.30 - 21.00 Cieszacin Wielki 1, 2, 3, 4, 5

18.08.2017 w godz. 05.30 - 09.00 Cieszacin Mały 1, 2

18.08.2017 w godz. 07.30 - 15.00 Cieszacin Wielki 3-obwód 1

18.08.2017 w godz. 17.30 - 21.00 Cieszacin Wielki 1, 2, 3, 4, 5, Cieszacin Mały 1, 2, MOP Pawłosiów

21.08.2017 w godz. 05.00 - 08.00 Cieszacin Wielki 2, 3, 4

21.08.2017 w godz. 07.30 - 15.00 Pawłosiów 4 - obwód 1, 2

21.08.2017 w godz. 17.30 - 21.00 Cieszacin Wielki 2, 3, 4

22.08.2017 w godz. 06.30 - 09.00 Cieszacin Wielki 5

22.08.2017 w godz. 07.30 - 15.00 Pawłosiów 4 - obwód 3, 4

22.08.2017 w godz. 16.30 - 19.00 Cieszacin Wielki 5

23.08.2017 w godz. 06.30 - 09.00 Tywonia 2, 5

23.08.2017 w godz. 07.30 - 11.00 Wierzbna 1, 2, 5, Tywonia 4, 11

23.08.2017 w godz. 11.30 - 14.30 Tywonia 2, 5

23.08.2017 w godz. 15.30 - 19.00 Wierzbna 1, 2, 5, Tywonia 4, 11

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Program "Przyjazny Dom"

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.
Więcej…
 
Nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze LGD, ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu, lub pod numerem telefonu: 16 621 90 65. 
Zapraszamy na stronę internetową: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-3-2017-z-dnia-04.08.2017-r.,884.html

 
"Jak przygotować się na UPAŁ"

Publikacja informacyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: "Jak przygotować się na UPAŁ"

 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA

23 lipca 2017 r. na stadionie Sportowym LKS w Cieszacinie Wielkim został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Reń.

Celem turnieju była popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności gry w piłkę nożną.

W zawodach udział wzięło 3 zespoły z rocznika 2004 i młodszych, a reprezentowane były przez drużyny: ISKRA Cieszacin Wielki, CZARNI Pawłosiów, BŁEKITNI Wierzbna.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 56
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 15 Listopad 2018        Imieniny obchodzą: Amelia, Albert, Leopold
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information