Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Spotkania ze społecznością lokalną

 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

07.06.2022 w godz. 06.00 - 08.30 - Tywonia 2, 5

07.06.2022 w godz. 15.00 - 18.00 - Tywonia 2, 5

08.06.2022 w godz. 06.00 - 08.30 - Tywonia 2, 5

08.06.2022 w godz. 15.00 - 18.00 - Tywonia 2, 5

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Wizyta studyjna w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie

W dniu 27 maja 2022 r. w Pawłosiowie odbyła się wizyta studyjna w zakresie zarządzania  rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej.

W Centrum Aktywności Lokalnej gościliśmy  przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Kierownika w Oddziale koordynacji pomocy publicznej oraz wsparcia rewitalizacji - Grzegorza Kapustę, członków Zespołu ds. rewitalizacji oraz  samorządowców z terenu województwa podkarpackiego – wójtów i pracowników.

Celem wizyty było poszerzenie wiedzy pracowników urzędów gmin, wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami  dotyczącymi włączenia mieszkańców w działania rewitalizacyjne realizowane na podstawie programów rewitalizacji.

Uczestnicy wizyty obejrzeli przebudowany i zaadaptowany na Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie nieukończony budynek przedszkola.

Więcej…
 
Gminny Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka w niedzielę 29 maja odbyła się gminna impreza dla najmłodszych.


W tym dniu atrakcje dla dzieci zapewnił Wójt Gminy Pawłosiów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną. Dzieci miały okazję do bezpłatnego skorzystania z urządzeń zabawowych firmy Bartfun, przejażdżek konnych, oraz licznych gier i zabaw animowanych przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie, Urzędu Gminy oraz Lokalnej Grupy Działania „Z tradycją w nowoczesność”.

Wśród licznych konkurencji odbył się miedzy innymi wyścig sznurowadeł, bieg z piłeczką i dziurawą tacą, łapanie piankowych słupków, przenoszenie pomponików, warsztaty robienia bransoletek z koralików i kolorowych czapeczek oraz konkurs bajkowy. Wszyscy uczestnicy zabaw i konkursów zostali nagrodzeni.

Dużym powodzeniem cieszyło się malowanie dziecięcych buziek. Różnorodność kolorów i wzorów sprawiła, że kolejka oczekujących nie miała końca. Uśmiech i szczęście dziecka to największa radość dla organizatorów.

Swój debiut sceniczny miały również dwa zespoły: Gminny Zespół Wokalny „Wyśpiewani”, którego instruktorem jest Monika Lechończak i Gminny Zespół Taneczny „Roztańczeni” prowadzony przez Gretę Dubaj-Wyczawską przy akompaniamencie Andrzeja Czarny. Występy zespołów zrodziły bardzo duże zainteresowanie szerokiej publiczności, czego wyrazem były gromkie brawa. Obydwa zespoły powstały z inicjatywy Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Reń w listopadzie 2021 roku.

Dla miłośników wschodnich sztuk walki miał miejsce pokaz, działającej od lat w Pawłosiowie, grupy Combat Aikido. Grupę od początku trenują Wiesław Pikor i Anna Skrzypska. Występy odbyły się na nowej scenie zakupionej dzięki środkom pozyskanym na ten cel z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Więcej…
 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

09.06.2022 w godz. 07.00 - 13.00 - Ożańsk 3

10.06.2022 w godz. 07.00 - 13.00 - Ożańsk 4

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Nowe atrakcje dla dzieci

W ostatnich dniach maja Wójt Gminy Pawłosiów podpisał umowę o dofinasowanie zadania pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości Pawłosiów”.

Przedsięwzięcie współfinasowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 141 817,00 zł (wartość całego zadania: 222 879,00 zł) będzie realizowane w III kwartale bieżącego roku.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych tj.: pojazd typu wóz strażacki, karuzela tarczowa, urządzenie linowe typu pajęczyna, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, bujak.

Lokalizacja placu zabaw przy siłowni plenerowej będzie sprzyjała aktywnemu spędzaniu czasu całych rodzin – dzieci i ich opiekunów.

 
Jesteśmy EKO

Gmina Pawłosiów troszczy się o środowisko i propaguje  stosowanie wśród mieszkańców rozwiązań chroniących przyrodę np. poprzez wymianę tzw. kopciuchów w ramach Programu Czyste Powietrze.

Sama stara się również wdrażać projekty służące  poprawie jakości powietrza.

W miesiącu czerwcu bieżącego roku rozpoczną się prace dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu gminy.  Środki na ten cel w kwocie 25 000, 00 zł zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie obejmuje dostawę i montaż 13 sztuk modułów fotowoltaicznych o wymiarach: 1038x1755 i łącznej mocy instalacji 5kW.  Zakłada się, że instalacja wyprodukuje 9 000 kWh/rok, a wyprodukowana energia będzie  służyć dla potrzeb bieżącego funkcjonowania urzędu tj.: podgrzewania c.w.u., zasilania  urządzeń wielofunkcyjnych, stanowisk komputerowych, serwerowni, oświetlenia wewnętrznego.

Tym samym gmina przyczyni się do popularyzacji działań i inwestycji, których  celem jest ochrona środowiska naturalnego.

 
Dofinansowanie dla Gminy Pawłosiów na poprawę cyberbezpieczeństwa

W II dekadzie maja bieżącego roku gmina pozyskała kwotę  252 870 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina”.

Uzyskane przez gminę wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania m.in.: komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, serwera, systemu operacyjnego do serwera, specjalistycznego oprogramowania.

Realizacja zaplanowanych dostaw wpłynie na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych oraz wzmocnienie i uszczelnienie bezpieczeństwa cyfrowego, ochronę przed zagrożeniami i cyberatakami.

 
Informacja o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania

Wójt Gminy Pawłosiów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin obowiązkowego zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ogrzewania. Obwiązek ten dotyczy właścicieli i zarządców budynków.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w wersji papierowej i złożyć w Urzędzie Gminy Pawłosiów. Deklaracja do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej. Możliwe  jest również  złożenie deklaracji za pomocą aplikacji internetowej, dostępnej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 
Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Pawłosiów

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Przykład wypełnienia wniosku A

Przykład wypełnienia wniosku B

 
XXXIX sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 23 maja 2022 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłosiów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  3) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia regulaminu tego handlu.
  4) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy programów ochrony powietrza (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
  5) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy programów ochrony powietrza (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
 4. Sprawozdanie za 2021 rok z działalności Komisji:
  - Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów,
  - Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłosiów,
  - Planowania i Budżetu Rady Gminy Pawłosiów,
  - Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Pawłosiów.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie za 2021 rok.
 7. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Pawłosiów”.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVI/2022  Rady Gminy.
 9. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVII/2022  Rady Gminy.
 10. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/2022  Rady Gminy.
 11. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
UWAGA! NABÓR DO PROJEKTU PN. "DZISIAJ SIĘ UCZYSZ, JUTRO PRACUJESZ" PRZEDŁUŻONY DO 03.06.2022 R.

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Więcej…
 
Warsztaty

 
Informacja Wójta Gminy Pawłosiów

Wójt Gminy Pawłosiów informuje, że w dniach 11-12 maja 2022r. planowane są roboty na drodze w Tywoni polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej. W związku z tym nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu, włącznie z jego czasowym zamknięciem.  Wójt prosząc o cierpliwość apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzonej na czas robót oraz zachowanie odpowiedniej ostrożności. Roboty będą tak zorganizowane, aby uciążliwości były jak najmniejsze i trwały jak najkrócej.

 
Dzień dziecka

 
Informacja

31 maja 2022 r. upływa termin uiszczenia przez przedsiębiorców drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja 2022 r. w kasie Urzędu Gminy (pok.114) lub na konto – Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 20124025711111000033422789 z dopiskiem – opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 95
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 2 Lipiec 2022        Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 697 797 553

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information