Reklama
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 
XLV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłosiów na rok 2018,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej Gminy Pawłosiów na 2018 rok,
  c) dyskusja nad budżetem Gminy.
  2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów,
  b) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2018 - 2024,
  c) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości  sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłosiów na 2018 rok.
  3) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2018 rok,
  4) zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  6) ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  7) ustalenia diet sołtysów,
  8) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2018 rok,
  9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2018 rok,
  10) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2018 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/2017 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
Konkurs na ozdobę świąteczną rozstrzygnięty

Ponad sto pięćdziesiąt ozdób i stroików wpłynęło na największy w gminie Pawłosiów konkurs ozdób bożonarodzeniowych. To dzieła przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób dorosłych. Mieszkańcy naszej gminy jak zawsze wykazali się kreatywnością i chęcią do wspólnej zabawy.

Więcej…
 
Projekt „Nie ostatnie tango”

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywna Gorliczyna, realizowali na terenie gmin: Pawłosiów, Przeworsk oraz Wielkie Oczy zadanie publiczne pn. „Nie ostatnie tango”. Na terenie Gminy Pawłosiów projekt realizował Gminny Ośrodek Kultury. Zajęcia dla seniorów z wszystkich sołectw gminy odbywały się w Domu Kultury w Maleniskach.

Więcej…
 
Nabór na granty LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłosiła nabór wniosków na powierzenie grantu w dniach od 29.12.2017 r. do 26.01.2018 r.
Zakres tematyczny projektu grantowego (naboru) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego.

Więcej…
 
„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE- MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

7 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbyła się debata społeczna pt.” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu.

Celem debaty było zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Więcej…
 
17 Edycja Plebiscytu ESKULAP

Zachęcamy mieszkańców Gminy Pawłosiów do wzięcia udziału w 17 Edycji Plebiscytu ESKULAP pod Honorowym Patronatem Wojewody Podkarpackiego, w którym nagradzani są m in. Lekarze specjaliści, Lekarze rodzinni i Lekarze stomatolodzy województwa podkarpackiego.

Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pawłosiów pn. "Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu".

 
Kondolencje

 
XLIV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 27 listopada 2017 r. o godzinie 13:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Cieszacinie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I. Łukasiewicza z oddziałem przedszkolnym w Cieszacinie Wielkim,
  2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza z oddziałem przedszkolnym w Zespole Szkół w Pawłosiowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza z oddziałem przedszkolnym w Zespole Szkół w Pawłosiowie,
  3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Radochońskiego z oddziałem przedszkolnym w Wierzbnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. J. Radochońskiego z oddziałem przedszkolnym w Wierzbnej,
  4) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
  5) aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016-2022,
  6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  7) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej,
  8) zmian w budżecie gminy na 2017 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu).
 4. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłosiów za rok szkolny 2016/2017.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLII i Nr XLIII Rady Gminy Pawłosiów.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Wiceprzewodnicząca Rady
Łucja Kasperska

 
Święto Niepodległości w Gminie Pawłosiów

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości..

Gminne obchody tego ważnego święta zorganizowane zostały w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą odprawił proboszcz parafii Jacek Czerkas wraz z księdzem dziekanem Janem Jagustynem i księdzem proboszczem Wiesławem Dziwik. Na zakończenie liturgii odśpiewano hymn „Boże coś Polskę” i orszak prowadzony przez poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych, przemaszerował do budynku szkoły, gdzie mała miejsce patriotyczna akademia upamiętniająca wydarzenia sprzed 99 lat.

Więcej…
 
Informacja ARiMR

 
„Najładniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Gminy Pawłosiów, do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

Komisja oceni prace w trzech kategoriach wiekowych; dzieci (6 -12 lat), młodzież (13 – 18 lat) oraz dorośli (19+). Termin zgłaszania prac wraz z kartą zgłoszeniową do 11 grudnia 2017 r. w siedzibie GOK Pawłosiów. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w dniu 14 grudnia o godzinie 11.30 w świetlicy w Pawłosiowie.

W załączeniu regulamin konkursu

 
KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. zawiadamia odbiorców wody, że od dnia 06.11.2017 od godziny 7:00 do dnia 15.11.2017 do godziny 15:00 zostanie przeprowadzona dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Jarosławia oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej.

W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w dostawie wody.

Nadmiar chloru z wody można usunąć poprzez jej odstanie lub przegotowanie.

Harmonogram płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej

 
Informacja

Informuje sie, że w dniu 31 października 2017 r. (wtorek)

Urząd Gminy Pawłosiów będzie nieczynny.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej będzie nieczynny.

 
Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w miesiącu październiku odbędzie się cykl szkoleń dla społeczności lokalnej w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Szkolenia poświęcone będą omówieniu założeń i warunków, które należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach grantów.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 51
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 18 Luty 2018        Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information