Reklama
Konsultacje społeczne
Koronawirus

Menu główne
Wybory
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Organizacje Pożytku Publicznego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków – od 23 marca 2023 r. do 05 kwietnia 2023 r.

Szczegóły na stronie: www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

 
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłosiów

W połowie marca br. Gmina Pawłosiów wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłosiów.

Zaplanowane prace będą obejmowały 3 etapy:

1. Przebudowa oświetlenia ulicznego - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Pawłosiów (sołectwa: Pawłosiów, Widna Góra, Kidałowice, Maleniska, Szczytna, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Wierzbna, Tywonia, Ożańsk);

2. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Pawłosiów, Widna Góra, Ożańsk, Cieszacin Wielki;

3. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Pawłosiów, Kidałowice, Wierzbna (w formule zaprojektuj i wybuduj).

Więcej…
 
LIII Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 28 marca 2023 r. o godzinie 13:30
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłosiów w 2023 roku,
  2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Pawłosiów,
  3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Cieszacinie Wielkim (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Widna Góra,
  6) zmian w budżecie gminy na 2023 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LII/2023 Rady Gminy Pawłosiów.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

21.03.2023 w godz. 07.00 - 11.00 - Widna Góra, ul. Jarosławska

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Informacja

 
Życzenia

 
Życzenia

 
INFORMACJA

W dniu 8 marca 2023 r. (środa)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 14.00

 
Senior z kulturą

 
Konkurs Wielkanocny

REGULAMIN KONKURSU

 
Informacja dla rolników w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Pawłosiów informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Więcej…
 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 
szkolenia z zakresu " Planu strategicznego 2023-2027 oraz nowej ustawy o IRZ"

 
LII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 21 lutego 2023 r. o godzinie 13:00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się LII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2023 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
  2) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) przystąpienia Gminy Pawłosiów do spółki prawa handlowego,
  4) przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw,
  5) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w dowozie uczniów do szkół i przedszkoli,
  6) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Pawłosiowie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłosiów za 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022.
 7. Sprawozdanie za 2022 rok z działalności Komisji:
  - Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów,
  - Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłosiów,
  - Planowania i Budżetu Rady Gminy Pawłosiów,
  - Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Pawłosiów.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LI/2023 Rady Gminy Pawłosiów.
 9. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Gminny Turniej Koszykówki 3x3 o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów

W sobotnie popołudnie 11 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie odbyła się edycja walentynkowa zawodów koszykówki drużyn trzy osobowych o Puchar Wójta Gminy Pawłosiów.

Rywalizowało 10 zespołów w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Kategoria: Szkoły podstawowe
 2. Kategoria: Szkoły średnie
 3. Kategoria: Open

Podczas turnieju rozegranych zostało 12 meczy które trwały po 8 minut każdy.

Więcej…
 
„Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny” – Edycja 2023

W dniu 7 lutego br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie  odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego na szczeblu gminnym.

Wójt Gminy Mariusz Reń wraz z Sekretarz Joanną Tomaszewską wręczyli wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i pamiątkowe upominki.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzież ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnej, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 108
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024        Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 725 671 410

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information